Nodejs log4js v6.1 快速集成

Nodejs log4js v6.1 快速集成

log4js 是 nodejs 出色的日志处理框架之一, 本文将帮助你快速集成到你的应用

安装

npm install --save log4js@6.1.0
// or
npm i -S log4js

log4js 配置

注: 此配置基于log4js v6.1.0

// file: logger.json
{
 "appenders": {
  "out": {
   "type": "console"
  },
  "default": {
   "type": "dateFile",
   "filename": "logs/default.log",
   "pattern": "yyyy-MM-dd",
   "compress": true,
   "alwaysIncludePattern": true,
   "daysToKeep": 15,
   "keepFileExt": true
  },
  "error": {
   "type": "dateFile",
   "filename": "logs/error.log",
   "pattern": "yyyy-MM-dd",
   "compress": true,
   "alwaysIncludePattern": true,
   "daysToKeep": 15,
   "keepFileExt": true
  },
  "maxInfo": {
   "type": "logLevelFilter",
   "appender": "default",
   "level": "debug",
   "maxLevel": "info"
  },
  "minError": {
   "type": "logLevelFilter",
   "appender": "error",
   "level": "error"
  }
 },
 "categories": {
  "default": {
   "appenders": [
    "out",
    "maxInfo",
    "minError"
   ],
   "level": "all",
   "enableCallStack": true
  }
 },
 "replaceConsole": true
}

加载配置

// file: app.js
const log4js = require('log4js');
const config = require('./logger.json');

log4js.configure(config);
const logger = log4js.getLogger('custom-category');

logger.info('info');
logger.debug('debug');
logger.warn('warn');
logger.error('error');